Vernerunde sjekkliste anlegg

Sjekkliste ved befaring på byggeplass – SHA. Enhet: Dato: Leder (som deltar på vernerunden ):. Er det andre forhold ved det elektriske anlegget som bør utbedres? Gå vernerunder etter sjekkliste og skrive vernerundeprotokoll hver 14. Følge opp HMS tiltak i hht vurdering av.

Man bør alltid følge en sjekkliste når man går vernerunden.

Vernerunde sjekkliste anlegg

Denne er en del av HMS-systemet og er utarbeidet av HMS-ansvarlig eller leder i samarbeid med. HMS- System Side 3 VERNERUNDE ENTREPRENØR BYGG OG ANLEGG SJEKKLISTE FOR VERNERUNDER Dato: Nr. Legg vernerunden til en arbeidsdag da de ansatte er på plass og. Det finns veldig mange ulike sjekklister for vernerunder å velge mellom. Byggherren følger prosedyre for sprengningsarbeid og bruker mal for risikovurdering og sjekklister som du.

Tilstede ifm meldt vernerunde: Lisa Olsen, Ragnhild Renna, Jon Erik Solberg. Dette er et eksempel på hvordan en instruks for HMS vernerunder kan se ut. En effektiv vernerunde er godt planlagt, og som en del av dette bør du bruke en sjekkliste underveis.

Vernerunde sjekkliste anlegg

Ved å bruke en sjekkliste får du oversikt over hvilke punkter. Formålet med sjekklisten er å gi en oversikt over hva som bør kontrolleres når det gjennomføres vernerunder på Bane NORs godsterminaler. Skjema for vernerunde, skrivbar pdf og utskrift. Om HMS – rutiner for vernerunder ved Fræna vidaregåande skole. Hvorfor er det så viktig å gå vernerunder? Utfylling av sjekkliste og eventuelt Notatskjema, vernerunde som ligger i. Kartlegging og vurdering av risiko ( vernerunder, sjekklister, annet). Hvor ofte bør det elektriske anlegget kontrolleres?

Verneombud og vaktmester foretar egenkontroll med elektriske anlegg og utstyr ifm. Kontrollene utføres etter gjeldende sjekklister med tilhørende. Vernerunder: sjekklister og handlingsplan. Støy fra vifteanlegg, spesielt nær scena. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Verken lov eller forskrift stiller konkrete krav til hvordan vernerunder gjennomføres. Eksempel på sjekkliste med instruks for egenkontroll Elektrisk anlegg i virksomheten. Kontrollen gjennomføres i forbindelse med vernerunden. SD – anlegget fungerer bare når det selv vil og dette gir utfordringer.

Ved vernerunder benyttes gjerne sjekklister over forhold man skal kontrollere. I tillegg skal vaktmester løpende følge med på punktene i sjekklisten, og melde. Bruker du digitale sjekklister når du går vernerunder, vil du unngå. Ett sett standard sjekklister er gitt som vedlegg til denne prosedyre som kan benyttes i sin. Systemansvarlig vurderer alle prosedyrer instrukser, sjekklister og øvrige dokumenter i systemet. På førehand var det sendt ut ei sjekkliste til dei tilsette (vedlagt).

Ventilasjonsfirma har hatt service på anlegget, men det er behov for.

Tags: