Vindavstiving

Denne anvisningen viser dimensjonering og utførelse av vindforankring og vindavstivning av lette, uisolerte trebygninger i én. Husene som dekkes av anvisningen, er vanlige. Nå har jeg satt opp stenderverket på en vegg som er i nærheten av 7,5 meter lang og cirka 1,5 meter høy (den står på en høy grunnmur). Isola Stag festes til stendere og svill, og plasseres normalt over tre fack, opp mot hjørnene med 50° vinkel.

Det bør minimum benyttes to stag pr.

Bygger du et tak med sperrer og uten fast undertak, skal du huske vindavstiving, så taket ikke velter. Vi benytter en pakkeløsning med et. Vi vindavstiver husa for at dei ikkje skal blåse ned. Småhus har mange vegger og horisontale byg- ningsdeler, som bjelkelag, himlinger og takflater.

Vindavstivning WR System inneholder 4 stk. Hus må ha forankring i vertikal og horisontal retning, samt avstivning i veggplan og golvplan.

Forankringen må være kontinuerlig fra taket og ned til fundamentet. Stag til vindavstivning av bindingsverk. Hunton Vindtett gir god vindavstiving – faktisk så god at det ikke er nødvendig med skråbånd i tillegg innen småhus. Dette gjør det enklere å bygge da man til. Arbeidet i prosjektrapporten er utført innenfor prosjekt 2 Økte vindlaster på. Vindforankring og vindavstiving av småhus av tre krev spesielle tiltak. Forankringa må vere kontinuerleg frå taket og ned til fundamentet.

Både inner- og yttervegger, samt gipsplater i indre og ytre platelag kan medregnes som kraftopptagende i henhold til. Dette er en ekstra vindavstiving antatt satt på for 100 år siden. Stagene leveres i standard lengde på 3,1 m. Som supplement til produktet leveres følgende:. Komplett sett vindavstivingsbeslag til ett kryss på én takside. Deres vanlige vindavstiving og bolting til grunnmuren har holdt, denne gangen også.

Når platene benyttes til vegg får du både vindavstivning og vindtetting i ett og samme.

Gipsplater til bruk for vindtetting av utvendige vegg og takkonstruksjoner har vært benyttet i Norden i en årrekke. Eurocode 8) ble gjeldende, må alle nye bygg i seismiske områder dimensjoneres for. Plater eller skråbånd benyttes. Vindtetting velges ofte i form av platekledning fordi denne løsningen gjerne oppfyller to funksjoner, både vindavstivning og vindtetting. Den vanligste måten å beregne seismiske krefter på konstruksjoner er vha. For å benytte denne metoden må visse kriterier være oppfylt. Wireavstivning anbefales for kummer over 12 meter diameter og ellers ved særlig vindutsatte steder.

Til vindavstivning av bindingsverket. Benyttes sammen med vindsperre. GU gips består av en impregnert kjerne av gips og benyttes utvendig for ytterveggskonstruksjoner med bindingsverk bak fasadematerialet for vindavstiving og. Prosjektering eller tiltak for vindavstiving i hht tilbud.

Tags: