Virkningsgrad vann til vann varmepumpe

Billig i innkjøp, men dårligere virkningsgrad ved lav temperatur og. En luft til vann – varmepumpe er i investeringsøyeblikket gunstig, men når du ser på. Produser strøm sentralt med god virkningsgrad, ikke lokalt. Begrepet « bergvarmepumpe », også kjent som en væske- vann varmepumpe, brukes ofte som et samlebegrep for varmepumper som henter energi fra under. En luft-til- vann – varmepumpe henter gratis varme fra uteluft og leverer varmtvann og romvarme.

Slik kan du spare opp til 70 % energi til oppvarming.

Virkningsgrad vann til vann varmepumpe

Høy virkningsgrad – spesielt i kystnære områder med høy middeltemperatur. Luft- vann varmepumpen bruker uteluften som varmekilde. Ordene virkningsgrad, varmefaktor, COP og SCOP er forskjellige ord vi bruker for å beskrive hvor. Vi har komplette konsepter for luft-til-vann- og vann-til-vann – varmepumper. Vann-til-vann oppnår høye virkningsgrader også ved de laveste utetemperaturene. I det vannfylte borehullet installeres det en kollektorslange. COP viser bergvarmepumpens virkningsgrad – hvor mye du sparer.

Den nye inverterstyrte varmepumpen for berg-, sjø eller jordvarme.

Det hele startet for meg da min luft-til- vann varmepumpe gikk. Men den har en dårligere varmefaktor enn vann til luft-systemer og vann til. Virkningsgraden på varmepumpen er da avhengig av hvor høy. På samme måten som SCOP angir den varmepumpens virkningsgrad over et helt år. En god varmepumpe skal produsere tilstrekkelig med varmtvann samtidig. Fordi virkningsgraden er uvanlig høy, er luft til vann – varmepumper en trygg investering som raskt betaler seg selv. Den sørger for tilførsel av varme og varmtvann. Andre vanlige typer er luft til vann-varmepumper og vann til vann – varmepumper.

Image Velg varmepumpe med høy virkningsgrad. En luft- vann – varmepumpe kan varme opp både vann og bolig. Luft til vann – varmepumpen tar i bruk luften utenfor. Med NIBE luft til vann – varmepumpe, kan du senke oppvarmingskostnadene med.

Sirkulerer gjennom fordamperen for f. En varmepumpe henter varme fra fjell, bakken, innsjøer ( vannløp ) eller uteluften. COP ( virkningsgraden ) på varmepumpen øker. Spesielt utviklet styresystem for høyest mulig virkningsgrad for kjølekretsen. Varmepumper utnytter energien fra solen som er lagret i luft, vann, jord eller fjell.

Man angir varmepumpens virkningsgrad med en effektfaktor, COP. Som for 4) men med 80% temperaturvirkningsgrad på varmegjenvinneren ved. Tank har dobbelsirkulasjon og sørger for at vannstrømmen mot varmepumpe ikke stopper opp. Energibesparende teknologi med høy virkningsgrad. Midlere virkningsgrad for spisslastenhet (-).

Gå til Kostnader for vann-til-vann – varmepumpe – En vann-til-vann – varmepumpe består av veldig få komponenter.

Tags: